BG EN

Полезно

SEO Външни (off-site) фактори (18.11.2014)

Освен вътрешните (on-site) елементи, които имат значение при SEO процеса, съществуват и редица външни фактори, на които можем да влияем до голяма степен, за да подобрим позицията, на която се появява сайта ни при търсене.

За разлика от елементите на самия сайт, върху които имаме пълен контрол, върху външните фактори можем да окажем значително влияние, но те не зависят на 100% от нас. Това е така, защото интернет средата е динамична – всяка минута се появяват хиляди нови сайтове, потребителите непрестанно споделят съдържание и търсят нови източници на информация. Именно заради това, външните SEO фактори също са динамични.

В най-общ план, когато говорим за външни за сайта фактори, влияещи на позиционирането на сайта, обикновено това са оценката на Google за всяка една от страниците на сайта (PageRank), външните препратки, които насочват към сайта, както и дейностите, които извършваме за да промотираме съдържанието.

Външни (off-site) фактори, които влияят на позиционирането на сайта.

Параметърът PageRank е въведен от Google и има за цел да изведе най-релевантните и точни резултати при потребителското търсене. Тази оценка се изчислява динамично всеки път когато потребител въведе термин за търсене, релевантен на съдържанието на сайта. В този момент, на базата на стотици критерии (актуалност на съдържанието, надеждност на сайта, предишен потребителски опит и т.н.) Google поставя оценка на страницата от сайта и на база на този PageRank, подрежда резултатите от търсене.

Влияние върху PageRank-a, съответно и върху позиционирането, оказват и външните препратки, които водят потребители на сайта ни. Препоръчително е тези препратки да са от надеждни сайтове, тематично свързани със сайта, който се оптимизира. Друга добра практика е тези препратки да бъдат заобиколени от пояснителен, насочващ текст, който да доказва ползата от съществуването на препратката на съответното място.

Не по-малко важни за позицията на сайта в резултатите от търсене са и дейностите, имащи за цел промотиране на съдържанието на сайта. Такива могат да бъдат регистрация на сайта в различни бизнес каталози и информационни портали, провокация на потребителите да споделят съдържанието от сайта, както и платените публикации (PR), публикувани на други сайтове и насочващи потребителите към оптимизирания сайт.

На всеки компонент, влияещ на SEO процеса ще говорим по-детайлно в следващите публикации.